Carin Leibring Svedjedal

Doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
carin.leibring-svedjedal[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 5197
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i nordiska språk sedan 2019 med inriktning mot sociolingvistik och fältet språk och kön. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag dels förnamns- och pronomenval hos transpersoner genom enkäter och intervjuer, dels den samtida svenskspråkiga diskursen om transrelaterade ämnen (transvård, juridiska regleringar som berör transpersoner, samt huruvida transperspektiv ska inkluderas i feministiska diskussioner) med hjälp av diskursanalytiska metoder.

Nyckelord: transgender studies sociolingvistik språk och kön

2017-2019: Personalassistent och administratör vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

2015-2017: Amanuens vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

VT 2016: Fil. magisterexamen i svenska, Uppsala universitet

VT 2015: Fil. kandidatexamen i svenska/nordiska språk och sociologi, Uppsala universitet

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09