Carin Leibring Svedjedal

Doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
carin.leibring-svedjedal[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 5197
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i nordiska språk sedan VT 2019, med inriktning mot sociolingvistik och fältet språk och kön (med inslag av namnforskning och transgenderforskning). Mitt avhandlingsprojekt har arbetstiteln "Transpersoners egenvalda självbenämningar". Jag undersöker hur förnamn och pronomen i tredje pers. sing. används som resurser i skapandet av könsidentiteter; detta gör jag genom enkät- och intervjustudier där jag undersöker strategier och upplevelser kring egna val av självbenämningar.

2017-2019: Personalassistent och administratör vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

2015-2017: Amanuens vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

VT 2016: Fil. magisterexamen i svenska, Uppsala universitet

VT 2015: Fil. kandidatexamen i svenska/nordiska språk och sociologi, Uppsala universitet

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09