Ayan Samanta

Forskare vid Institutionen för kemi - Ångström, Makromolekylär kemi

E-post:
ayan.samanta[AT-tecken]kemi.uu.se
Mobiltelefon:
076-3284243
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ayan Samanta
Senast uppdaterad: 2021-03-09