Timothy Blackwell

Postdoktor i statskunskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
timothy.blackwell[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6550
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Gästlärare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare; Affilierade

Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar om bostads- och finansieringssystemens utveckling i Europa och OECD ur både historiskt och nutida perspektiv, utifrån ett ekonomiskpolitiskt ramverk. Mina forskningsintressen omfattar svensk och jämförande bostadspolitik, bostadsfinansiering, byggkostnader, markkostnader och markfördelning, huspriser, samt organiserade intressegruppers roll i bostadspolitiken och bostadsförsörjningen. Jag är för närvarande baserad vid IBF som forskare.

Jag började mina doktorandstudier vid University of Sussex (UK) 2014 och har varit knuten till IBF sedan 2015. Min avhandling studerar den långsiktiga finansiella dynamiken i Sverige, med syfte att förstå hur förändringar i bostadsfinansieringens uppbyggnad och andra institutionella faktorer påverkar upplåtelseformer, bostadsbyggande och hushållens skuldsättning.

Ph.D. in International Relations. Centre for Global Political Economy. School of Global Studies. University of Sussex (2013-2017)

Visiting Researcher. Insitutet for Bostads- och Urban Forskning. Uppsala Universitet (2015-2016)

MSc Social Research Methods. University of Sussex (2013-2014). DISTINCTION

MA Political Economy. University of Sussex (2011-2012). DISTINCTION

Associate Fellow of The Higher Education Academy

Läs mer om Tims forskningsprojekt: Tillsammans för hållbara alternativ i en tid av kris

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Timothy Blackwell
Senast uppdaterad: 2021-03-09