Sebastian van Baalen

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning

E-post:
sebastian.van-baalen[AT-tecken]pcr.uu.se
Besöksadress:
Gamla Torget 3, 1tr
753 20 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Sebastian van Baalen jobbar som biträdande universitetslektor med fokus på våld och rebellstyre i inbördeskrig, valrelaterat våld, ickevåldsmotstånd, och postkonfliktvåld. Han erhöll sin doktorsexamen 2021 för sin avhandling “Guns and Governance: Local Elites and Rebel Governance in Côte d’Ivoire.” Han ingår i flera olika forskningsprojekt, och använder sig av en kombination av kvalitativ fält-baserad metod och kvantitativa ansatser. Han har tidigare arbetat som frilansjournalist.

Nyckelord: south africa postwar violence legacies of civil war rebel governance ivory coast fieldwork

  • Doktorsexamen i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet (2021).
  • Masterexamen i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet (2015).
  • Kandidatexamen i statsvetenskap, Uppsala universitet (2013). Även studier i freds- och konfliktforskning och praktisk filosofi.
  • Utbytesstudier vid Stellenbosch University, Sydafrika (2012).
  • Biträdande chefredaktör på Mänsklig Säkerhet (2015–2016)

Sebastian jobbar för närvarande inom två olika forskningsprojekt:

  1. Crossing the Rubicon: The Dynamics of Restraint in Civil War
  2. Alliances of Anarchy: Actor Constellations and Patterns of Electoral Violence

Avhandlingsprojekt (slutfört 2021)

Varför är rebellstyre mer responsivt gentemot civilbefolkningens intressen i vissa områden än i andra? Sebastians avhandlingsarbete fokuserar på hur civilbefolkningen påverkar rebellstyre på lokal nivå, med särskilt fokus på Elfenbenskusten. Projektet utforskar hur och under vilka omständigheter lokala eliter kan påverka hur rebellgrupper styr områden under rebellkontroll. Projektet omfattar en kombination av kvalitativa fallstudier, fältarbete, och kvantitativ metod.

Working papers finns tillgängliga på min personliga hemsida.

Blogposter, debattartiklar, och populärvetenskapliga texter

Sebastian van Baalen, 2022. How civilians can make rebels more responsive. Policy Note. Gothenburg: The Program on Governance and Local Development at the University of Gothenburg, 2/5 2022.

Isak Svensson & Sebastian van Baalen, 2022. Can nonviolent civil resistance stop Putin? Political Violence @ a Glance. 11/3 2022.

Isak Svensson & Sebastian van Baalen, 2022. Ickevåldsmotståndet som utmanar Putin. Utrikesmagasinet, 9/3 2022.

Jesper Bjarnesen & Sebastian van Baalen, 2020. Risk för våld vid ifrågasatt val. Gobal Bar Magazine, 28/10 2020.

Jesper Bjarnesen & Sebastian van Baalen, 2020. The making of a dinosaur? Côte d’Ivoire’s 2020 elections. Democracy in Africa, 22/10 2020.

Sebastian van Baalen & Jesper Bjarnesen, 2020. Will Côte d’Ivoire’s presidential election turn violent? Political Violence @ a Glance, 15/10 2020.

Malin Mobjörk & Sebastian van Baalen, 2018. The nuts and bolts of a climate-conflict link in East Africa. New Security Beat, 19/3 2018.

Sebastian van Baalen, 2017. Politisk maktkamp hotar freden i Elfenbenskusten. Utrikesmagasinet, 15/12 2017.

Johan Brosché, Kristine Höglund & Sebastian van Baalen, 2017. Jasaffären i Botswana strider mot Sveriges mål. Svenska Dagbladet, 23/3 2017. Uppdaterad version återpublicerades i Mänsklig säkerhet, 20/6 2017.

Sebastian van Baalen, 2016. Underskatta inte IS administrativa makt. Mänsklig Säkerhet, 25/10 2016.

Sebastian van Baalen & Malin Mobjörk, april 2016. Climate change and violent conflict in East Africa – implications for policy. Policy brief. Stockholm: Stockholms universitet, Utrikespolitiska institutet & Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).

Malin Mobjörk, Sebastian van Baalen, Niklas Bremberg, Lisa Maria Dellmuth, Maria-Therese Gustafsson & Hannes Sonnsjö, november 2015. The role of multilateral organisations in addressing climate change and its security risks. Policy brief. Stockholm: Stockholms universitet, Utrikespolitiska institutet & Stockholm Resilience Centre.

Sebastian van Baalen, 2015. ”Debatt: Ett välkomnande flyktingmottagande värnar allas säkerhet”, Tranås Posten 18/11 2015.

Sebastian van Baalen, 2015. "Sydafrikas moraliska förfall", Mänsklig Säkerhet 2/11 2015.

Sebastian van Baalen 2015. "Fredsarbete måste se till relationen mellan det lokala och nationella", Mänsklig Säkerhet 16/6 2015

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sebastian van Baalen
Senast uppdaterad: 2021-03-09