Mikael Ruotsi

Universitetslektor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
mikael.ruotsi[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7611
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Född 1978

Jur.kand 2004 (Uppsala)

Mst in International Human Rights Law 2011 (Oxford)

Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (2004-2006)

Biträdande jurist, Advokatfirman Cederquist (2006-2007)

Kammaråklagare, Västerorts åklagarkammare i Stockholm (2007-2012)

Praktik, Internationella brottmålsdomstolen (2008)

Föredragande, Justitiekanslern (2012-2020)

Doktorand, Uppsala universitet (2015-2020)

Föredragande, Konstitutionsutskottet (2020-2022)

Lektor i konstitutionell rätt, Uppsala universitet (2022-)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mikael Ruotsi
Senast uppdaterad: 2021-03-09