Milena Petkova

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Forskningsprogram: Vaskulärbiologi; Forskargrupp Taija Mäkinen

E-post:
milena.petkova[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Milena Petkova
Senast uppdaterad: 2021-03-09