Gustaf Borgström

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
gustaf.borgstrom[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag påbörjade jag min doktorandtjänst med Uppsala Architecture Research Team år 2015. Mitt forskningsprojekt, tillsammans med David Black-Schaffer, handlar om att effektivisera noggranna simuleringar av hela datorsystem.

Nyckelord: computer architecture

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gustaf Borgström
Senast uppdaterad: 2021-03-09