Shweta Premanandan

Doktorand vid Institutionen för informatik och media

E-post:
shweta.premanandan[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 82780498-108278
Mobiltelefon:
070-1679947
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Gästdoktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Människa-Maskininteraktion

Mobiltelefon:
070-1679947
Besöksadress:
Rum ÅNG 104283 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a doctoral student and Marie Skłodowska-Curie fellow involved in persuasive designing of eCoaching system for informal caregivers. My project explores the role of culture in designing systems with persuasive strategies. My interest lies in designing eHealth systems, persuasive technology, informal caregiving, culture and management, technology adoption.

Nyckelord: ehealth human computer interaction information systems culture design science persuasive technology informal caregiving

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Shweta Premanandan
Senast uppdaterad: 2021-03-09