Pietro Longhi

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

E-post:
pietro.longhi[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Geometri och fysik

E-post:
pietro.longhi[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Centrum för geometri och fysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Mitt arbete fokuserar på skärningspunkten mellan fysik och matematik. Jag är intresserad av matematiska aspekter av icke-perturbativ dynamik i supersymmetriska kvantfältteorier och strängteori, såsom: spektralnätverk, väggkorsning, 3-manifold invarianter och aspekter av homologisk spegelsymmetri.

Mina artiklar finns här https://inspirehep.net/authors/1074196

Min github-sida är värd för programvara för att studera spektralnätverk https://github.com/plonghi

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Pietro Longhi
Senast uppdaterad: 2021-03-09