Nadja Duffner- Ylvestedt

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för informationstjänst

E-post:
nadja.duffner[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 5845
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala

Jag jobbar på enheten BMC- och Medicinska biblioteket. Du hittar mitt kontor på BMC, där jag främst jobbar undervisning. Jag håller dessutom i öppna kurser för referenshanteringsprogrammen Zotero, EndNote och Mendeley.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nadja Duffner- Ylvestedt
Senast uppdaterad: 2021-03-09