Sonja Mathias

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
sonja.mathias[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
Rum ÅNG 106184 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Systemutvecklare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Faciliteter; SciLifeLab Data Centre

E-post:
sonja.mathias[AT-tecken]scilifelab.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
751 22 Uppsala
Postadress:
Box 815
751 08 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a PhD student within the Division of Scientific Computing with main advisor Andreas Hellander. My PhD project is situated at the interface of Scientific Computing and Computational Systems Biology and aims to develop numerical methods to efficiently simulate multicellular systems.

I am also a member of the Computational Systems Biology group and the HellanderLab on Computational Science and Engineering.

For more information refer to my personal webpage.

Nyckelord: computational systems biology

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sonja Mathias
Senast uppdaterad: 2021-03-09