Jonas Söderqvist

Doktorand vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
jonas.soderqvist[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 1481
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: Fil mag

Magisterexamen i historia 2010 från Södertörns Högskola, med uppsatsen Den nordiska passunionen – nordismen som ideologi och som politik.

Arbetade efter examen i en rad olika projekt, bland annat som tekniker vid digitaliseringen av Radioarkivet.

Vikarierade som forskningsledare på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2014-2015. Arbetade då med tidskriften Arbetarhistoria, seminarieserien Global arbetarhistoria, och arrangerade Researching the History of the Informal Sector, en tvådagars internationell workshop om forskningsmetoder, genomförd med medel från Riksbankens Jubileumsfond.

Är som doktorand knuten till projektet En fråga om arv: Humankapital och förmögenhet som förutsättning för social mobilitet, Sverige, 1880-1950. Projektledare är Kristina Lilja. Projektet drivs med medel från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse

Arbetstitel på avhandlingen är (i skrivande stund) Att lyfta sig genom läsning. Om utbildning och social mobilitet över generationer, 1880-1950.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jonas Söderqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09