Christoffer Berg

Forskare i sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
christoffer.berg[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6516
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
christoffer.berg[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Hej! Jag är doktorand vid Sociologiska Institutionen samt Institutet för bostads- och urbanforskning.

I min forskning studerar jag processer av urban förändring och urbana utvecklingspraktiker. Kan svara på frågor kopplade till stadsutveckling, gentrifiering och segregation.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research investigates the complex processes of urban change and development, primarly through case studies in the metropolitan region of Stockholm. I analyze and compare processes of gentrification and regeneration in different areas to highlight their central and contingent factors. Theoretically, I'm leaning on Henri Lefebvre and the holistic understanding presented in The Production of Space.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christoffer Berg
Senast uppdaterad: 2021-03-09