Jenny Holmquist

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

E-post:
jenny.holmquist[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 5335
Mobiltelefon:
073-4697876
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jenny Holmquist
Senast uppdaterad: 2021-03-09