Johan Rydholm

Doktorand vid Matematiska institutionen, Geometri och fysik

E-post:
johan.rydholm[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3513
Besöksadress:
Rum ÅNG 14213 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Doktorand vid Matematiska institutionen, Centrum för geometri och fysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Rydholm
Senast uppdaterad: 2021-03-09