Alexander Burgman

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, FREIA

E-post:
alexander.burgman[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Currently I am a research assistant at FREIA, where I am considering the possibility of installing a nuSTORM (neutrinos from STORed Muons) facility at the proposed ESSnuSB (European Spallation Source neutrino Super Beam) facility.

In Feb. 2021 I defended my PhD with the division for high energy physics, where I conducted a search for a cosmic flux of magnetic monopoles using the IceCube neutrino observatory. My result represented an improvement of one order of magnitude over previous results.

Nyckelord: icecube essnusb neutrino magnetic monopole

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Alexander Burgman
Senast uppdaterad: 2021-03-09