Camilla Nystrand

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
camilla.nystrand[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är doktorand och hälsoekonom i forskargruppen CHAP, Child Health and Parenting. Mitt intresse ligger i att från ett hälsoekonomiskt perspektiv kunna göra kostnads- och nyttoberäkningar för sociala inversteringar rörande barn och ungdomar. Med bakgrund som nationalekonom tycker jag att tidiga insatser för framtidens generationer är en hållbar lösning både för individers välbefinnande och för samhällsaktörer och dess resurser i stort.

Samtidigt som intresset för sociala inversteringar i kommuner växer och behovet av att förebygga psykisk ohälsa blir alltmer betydande, kan det ofta uppkomma svårigheter i beslutsfattande när en sektorsomfattande sammanställning av evidens för insatser inte finns tillgänglig. Även om insatser finns tillgängliga i kommuner är investeringen ofta kortsiktigt granskad och framtida besparingar och effekter inte beräknade, vilket kan leda till att färre medel tillsätts insatser som påvisar nytta för andra samhällsaktörer eller på väldigt lång sikt.

Jag arbetar därför med ett projekt som syftar till att skapa ett beslutsstöd för tidiga insatser för barn och ungdomar, just för att förebygga och minska psykisk ohälsa. Genom att göra kostnadsnyttoberäkningar och uppskatta samband mellan psykiska problem och senare social och ekonomisk utsatthet kan vi beräkna möjliga samhällsbesparingar utifrån tidiga insatser.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Camilla Nystrand
Senast uppdaterad: 2021-03-09