Erik Bergwall

Doktorand vid Institutionen för musikvetenskap

E-post:
erik.bergwall[AT-tecken]musik.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 633
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand på Institutionen för musikvetenskap. Mina intresseområden är bl.a. renässansmusik, historisk musikteori och musikpedagogik, improvisation, historiografi och datorassisterad musikanalys.

I mitt forskningsprojekt undersöker jag likheter mellan verk av kompositörer verksamma under senrenässansens England. Specifikt utgår jag från musik komponerad och nedtecknad av Windsor-musikern John Baldwin (ca 1560-1615).

Baldwin är unik på det sätt han samlade musik i sin egen notbok. Repertoaren är mycket blandad; profana madrigaler samsas med mässatser och motetter. Dessutom finns ett avsnitt med vad som kan beskrivas som närmast didaktiska övningar eller kompositionsetyder. Baldwin verkar i dessa satser vara inspirerad av sina kollegor, vars stycken han också inkluderat vid sidan av sina egna.

Utifrån denna notbok kategoriseras och analyseras relevanta musikstycken. Genom att kartlägga likheterna hoppas jag även få en tydligare uppfattning om Baldwins professionella nätverk och kunna diskutera gränsen mellan vad som utgör allmängiltig musikalisk "grammatik" och vad som menas med en särskild musikalisk stil eller genre.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Bergwall
Senast uppdaterad: 2021-03-09