Victor Dudas

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
victor.dudas[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning är fokuserad på ackulturation och identitetsutveckling hos etniska minoriteter. Mitt avhandlingsprojekt berör hur ungdomar från en etnisk minoritet i Sverige utvecklar en identitet i relation till sin omgivning, historia och kultur. Jag är särskilt intresserad av språkets betydelse för hur en människa lär sig en kultur. I min forskning använder jag mig både av kvalitativa och kvantitativa metoder.

Nyckelord: religion migration identity

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Victor Dudas
Senast uppdaterad: 2021-03-09