Rostyslav Kozhan

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Analys och partiella differentialekvationer

E-post:
rostyslav.kozhan[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3259
Besöksadress:
Rum ÅNG 14139 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Check my webpage for a (relatively) up-to-date information: http://www2.math.uu.se/~rosko894/

My research is focused around Spectral Theory, Random Matrix Theory, and Theory of Orthogonal Polynomials

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rostyslav Kozhan
Senast uppdaterad: 2021-03-09