Alexander Gorgijevski

Associerad forskare vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
alexander.gorgijevski[AT-tecken]fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Alexander Gorgijevski är biträdande universtetslektori i internationell strategi vid avdelningen för management och organisation vid Vrije Universiteit Amsterdam.

Vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet är han affilierad med International Business gruppen. Han har ett särskilt fokus på dotterbolags entreprenöriella initiativ inom multinationella företag och huvudkontorets hantering av dessa.

Alexander är alumn från Nordic Research School of International Business (Nord-IB).

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: international business global strategy strategic management headquarter-subsidiary relations

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Alexander Gorgijevski
Senast uppdaterad: 2021-03-09