Frida Ek

Doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

E-post:
frida.ek[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala

Kort presentation

Preklinisk doktorand med bakgrund inom biomedicin och molekylär medicin. Mitt forskningsområde är cancerfarmakologi med särskilt fokus på terapiresistenta, vilande cancerceller som ger upphov till relaps och metastaser. Jag modellerar dessa vilande cancerceller i olika tredimensionella (3D)-modeller och letar efter repositionerbara läkemedel som kan användas inom framtidens cancerbehandling. Cancerformer av speciellt intresse: solida tumörer, framför allt hepatocellulärt och coloncarcinom.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Frida Ek
Senast uppdaterad: 2021-03-09