Richard Ssegonja

Gästforskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
richard.ssegonja[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Forskningsläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung- allergi- och sömnforskning

E-post:
richard.ssegonja[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-6174595072-2056425
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
ingång 40, 2 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset ing 40
751 85 UPPSALA

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
richard.ssegonja[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09