Joel Dahne

Doktorand vid Matematiska institutionen, Dynamiska system och talteori

E-post:
joel.dahne[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3274
Besöksadress:
Rum ÅNG 14243 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Mer information finns på min privata hemsida.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Joel Dahne
Senast uppdaterad: 2021-03-09