Andreas Röckert

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
andreas.rockert[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-4173766
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Doctoral student at the Department of Chemistry - Ångström Laboratory, Structural Chemistry. My research focuses on studying hydrated and hydroxylated metal oxide surfaces and nanoparticles using computational chemistry methods. The work is three-fold: (i) identifying relevant surface structures (ii) investigating structure-property relations, and (iii) develop new computational workflows for generating vibrational spectra from quantum mechanical calculations.

Visit the TEOROO/CMC webpage.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Andreas Röckert
Senast uppdaterad: 2021-03-09