Victor Linroth

Doktorand vid Matematiska institutionen, Dynamiska system och talteori

E-post:
victor.linroth[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3274
Besöksadress:
Rum ÅNG 14243 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag doktorerar inom dynamiska system. Min handledare är Jordi-Lluís Figueras.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09