Fredrik Tell

Professor i företagsekonomi vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
fredrik.tell[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 3127
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Affilierad Professor vid Ekonomisk-historiska institutionen, Centrum för företagandets historia

E-post:
fredrik.tell[AT-tecken]fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
75120 Uppsala
Postadress:
Box 513
751 20 Uppsala

Kort presentation

Min pågående forskning handlar bland annat om strategiskt arbete och relationen mellan framtid och nutid, utveckling av organisatorisk kunskap och företagsförmågor, intellektuella rättigheter och teknologimarknader, digitaliseringens inverkan på utvecklingsarbete, temporära och distribuerade organisationsformer, samt globalisering och multinationellt företagande i förändring. Jag är en av redaktörerna för den vetenskapliga tidskriften Industrial and Corporate Change.

Akademiska meriter: ED, docent

Jag är sedan 1 september 2015 professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Jag är ordförande i institutionens vetenskapliga råd, är sammankallande för högre seminariet, samt undervisar i vetenskaplig metod på masternivå och i forskarutbildningen.

2009-2015 var jag verksam som professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet, där jag också genomförde min grund- och forskarutbildning (ek. dr. 2000). Under 2007-2015 ledde jag tillsammans med professor Christian Berggren det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade KITE-programmet med fokus på kunskapsintegration och innovation i en internationaliserad ekonomi. Programmet avslutades under 2015 och dess medlemmar hade då publicerat över 100 artiklar i vetenskapliga tidskrifter och ett tiotal böcker. Min installationsföreläsning 2015 sammanfattar några forskningsresultat med avseende på kunsksapsintegration och innovation. Tryck här för att se föreläsningen (20 minuter). Linköpings universitet har också lagt upp en kort film med mig på youtube. Tryck här för att se filmen (knappt 4 minuter).

Jag har medverkat till bildandet och ledningen av ytterligare fyra forskargrupper: DRIM (Developing Research and Innovation in Multinationals: The case of Sweden and Brazil, med Professor Roberto Sbragia, Universidade de São Paulo, Brasilien); EPOK (Enterprising by Projects and Organizational Knowledge, med Professor Lars Lindkvist, Linköpings universitet och Professor Jonas Söderlund, BI Norwegian Business School); MEKA (Managing External Knowledge Acquisition, med Professor Nicolette Lakemond, Linköpings universitet); Patent History Research Group (med Professor Mats Larsson, Uppsala universitet).

Under mina år i akademin har jag hittills haft förmånen att vara gästforskare (i kronologisk ordning) vid IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) i Wien, Österrike, SCANCOR (Scandinavian Consortium for Organizational Research) vid Stanford University, USA; SPRU (Science and Technology Policy Research) vid University of Sussex, UK; Department of Economic History vid London School of Economics and Political Science, UK; Australian School of Business vid University of New South Wales, Sydney, Australien.

För närvarande medverkar jag i fyra större forskningsprojekt:

DIGITALISERING OCH INNOVATION
Fullständig titel: “Digitalization and Innovation” (finansierat av forskarskolan Management och IT, 2017-2021), Medverkande forskare: Doktorand Yunchen Sun (Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet).

Sammanfattning: Studerar hur nya digitala utvecklingsverktyg som t ex modellbaserad systemutveckling (Model Based Systems Engineering) inverkar på organisering av produktion, innovationsledning och ingenjörsarbete i komplexa systemindustrier.

FÖRETAGS STRATEGISKA ANVÄNDNING AV PATENT
Fullständig titel: “Köpa, sälja eller behålla: Hur använder svenska företag sina immateriella rättigheter?” (finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, 2021-2022), “David och Goliat: Småföretags och entreprenörers utmaningar i patenttvister” (finansierat av VINNOVA, 2021)
Medverkande: Docent Marcus Holgersson (Chalmers Tekniska Högskola, projektledare), Fil Dr David Andersson (Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet).

Sammanfattning: Analyserar hur små och stora företag använder sina immaterialrättsliga tillgångar tillgångar strategiskt, framför allt genom studier av svenska och internationella rättsfall.

PATENTHISTORIA OCH TEKNOLOGIMARKNADER
Fullständig titel: “Den svenska patentdatabasen, 1746-1975” (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, 2018-2021), “Nordic Innovation Networks in the long run: Technology transfer and collaboration through the lens of Swedish-Finnish patents, 1860-2016”, Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik, 2020-2021 Medverkande: Fil Dr David Andersson (Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet), Fil Dr Matti La Mela (Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet), Professor Jari Eloranta (Ekonomisk-historiska institutionen, Helsingfors universitet, Finland).

Sammanfattning: Beskriver företags och individers patenteringsmönster och framväxten av en teknologimarknad för handel med patent i Sverige och Finland. Vi konstruerar och använder unika databaser som innehåller omfattande historisk patentinformation.

MEGAPROJEKT: ETT PROCESSPERSPEKTIV
Fullständig titel: “The dynamics of organizing megaprojects” (finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, 2018-2020)
Medverkande: Fil Dr Siavash Alimadadi (Science Policy Research Unit, University of Sussex, UK, projektledare), Professor Andrew Davies (Science Policy Research Unit, University of Sussex, UK).

Sammanfattning: Studerar planeringsprocesser som föregår, och interagerar med, genomförandet av komplexa megaprojekt.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Fredrik Tell
Senast uppdaterad: 2021-03-09