Jenny Hjertz

Lönespecialist vid HR-avdelningen, Löneenheten

E-post:
jenny.hjertz[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6889
Mobiltelefon:
070-4250058
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09