Cecilia Lundin

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Reproduktiv hälsa

E-post:
cecilia.lundin[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Omkring 10% av alla kvinnor som använder kombinerade p-piller rapporterar humörbiverkningar i form av ökad nedstämdhet eller irritabilitet. Trots att p-piller funnit i mer än 50 år har väldigt få studier försökt utvärdera hur många kvinnor som faktiskt drabbas och i hur stor omfattning dessa biverkningar verkligen beror på behandlingen. I en stor multicenterstudie kommer vi nu att jämföra humörpåverkan och påverkan på kvinnors sexuella funktion mellan p-piller och placebo. Studien har pågått i snart två års tid och i dagarna kommer vi att kunna avsluta studien.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09