Carl Mikael Wærn-Carlsson

Handledare vid Historiska institutionen

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Handledare, inlånad från Stockholms universitet (https://www.su.se/profiles/cacar-1.190101).

Akademiska meriter: FD

Jag disputerade vid Stockholms universitet 2016 och är numera åter i huvudsak verksam där, men handleder vid Uppsala universitet och är knuten till projektet Gender and Work. En stor del av min forskning handlar om hur människor definierat och kategoriserat andra människor, platser samt arbets- och försörjningsrelationer, särskilt under 1700- och 1800-talen. Begrepp som namn, hem, yrke och stånd har en given plats i mitt blickfång.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carl Mikael Wærn-Carlsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09