Carl Mikael Wærn-Carlsson

Handledare vid Historiska institutionen

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Forskare vid projektet "Att skapa och behålla förtroende efter Sveriges första bankkris: Stockholms banco och Riksens ständers bank 1660–1721". Kallas för Micke.

Akademiska meriter: FD

Jag disputerade vid Stockholms universitet 2016 men har sedan 2017 i huvudsak varit knuten till Uppsala. En stor del av min forskning handlar om hur människor definierat och kategoriserat andra människor, platser samt arbets- och försörjningsrelationer, särskilt under 1700- och 1800-talen. Begrepp som namn, hem, yrke och stånd har en given plats i mitt blickfång.

Jag deltar för närvarande, finansierad av Handelsbankens forskningsstiftelser, som forskare i projektet “Att skapa och behålla förtroende efter Sveriges första bankkris: Stockholms banco och Riksens ständers bank 1660–1721”, under ledning av Christofer Pihl. Under vårterminen 2022 är jag också vikarierande universitetslektor vid Stockholms universitet.

Min doktorsavhandling finns utgiven som oratorium. Hemsidan detmärkvärdigamellantinget.se krånglar, men låtarna finns på Spotify i albumet "Det märkvärdiga mellantinget – The Musical".

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carl Mikael Wærn-Carlsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09