Reza Afshar

Universitetsadjunkt vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad mekanik

E-post:
reza.afshar[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 2778
Mobiltelefon:
072-9999375
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a lecturer at the applied mechanics division, department of materials science and engineering, Uppsala University, Sweden. I have obtained my PhD in material mechanics from University of Padova, Italy year 2014.

I teach structural mechanics, structural design, finite element analysis and solid mechanics. My expertise and interests are finite element modelling, wood mechanics, mechanical testing of materials.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Reza Afshar
Senast uppdaterad: 2021-03-09