Joakim Sundh

Universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Perceptions- och kognitionspsykologi

E-post:
joakim.sundh[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 7177
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Min forskning fokuserar på hur människor skapar bedömningar och fattar beslut, framförallt i situationer som innefattar risk eller osäkerhet. En stor del av detta arbete innefattar att utveckla statistiska modeller av mänskligt tänkande och anpassa dessa till faktiskt mänskligt beteende. Efter min disputation 2019 arbetade jag som post-doc inom ett projekt som undersökte sampling-baserade modeller för approximation av Bayesiansk inferens på University of Warwick. Jag har under min tid som forskare publicerat arbeten om både människors uppfattning av sannolikhet och de kognitiva processerna som utgör basis för probabilistiskt tänkande.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Joakim Sundh
Senast uppdaterad: 2021-03-09