Linn Kullberg

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
linn.kullberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6559
Mobiltelefon:
073-4697608
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i hälso- och sjukvårdsforskning vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet. I mitt doktorandprojekt undersöker jag framväxten av privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige, med ett särskilt fokus på hur personer med tillgång till sådana försäkringar använder och upplever dessa tjänster.

Läs mer om projektet här

Nyckelord: welfare state politics patient choice marketization private health insurance voluntary health insurance

Utbildning

 • Doktorand i hälso- och sjukvårdsforskning, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet (2016-
 • Politices masterexamen (2014), Uppsala Universitet
 • Politisk Kandidatexamen (2011), Uppsala Universitet

Undervisning

 • Forskningsdesign, metoder och statistik inom folkhälsovetenskap (15 hp), Masterprogrammet i folkhälsa
 • Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation (7,5 hp), Masterprogrammet i folkhälsa
 • Ledarskapsutbildning II: Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation (2,0 hp), Läkarprogrammet
 • Hälsopolitik och hälsoekonomi, grundnivå (7,5 hp)

Förtroendeuppdrag

 • Sekreterare, Styrelsen för doktorandföreningen vid inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, läsåret 2019-2020.
 • Doktorandrepresentant, Forskarutbildnings gruppen (FUG) vid inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, läsåret 2019-2020.
 • Doktorandrepresentant vid utvärdering av forskarutbildningen inom medicin och farmaci vid Uppsala universitet, hösten 2019.
 • Doktorandrepresentant, arbetsmiljögruppen vid inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, läsåret 2017-2018.

Pågående projekt

Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige

I detta forskningsprojekt undersöker vi framväxten av privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige. Syftet är att öka kunskapen om vilka som har denna typ av försäkring, hur dessa används och upplevs av de som har tillgång till dem. Mer specifikt vill vi svara på frågorna:

 • Vad kännetecknar dem som har tillgång till en privat sjukvårdsförsäkring i Sverige?

 • Hur nyttjar privata sjukvårdsförsäkringstagare sin privata försäkring och hur upplever de sin roll som patient när de besöker den privata sjukvården jämfört med den offentligt finansierade hälso- och sjukvården?

 • Påverkas inställningen till den offentligt finansierade sjukvården av att man har tillgång till en privat sjukvårdsförsäkring?

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Linn Kullberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09