Ingela Lanekoff

Professor vid Institutionen för kemi - BMC, Analytisk kemi; Lanekoff grupp

E-post:
ingela.lanekoff[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3673
Besöksadress:
Husargatan 3 (D5)
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 599
75124 Uppsala

Kort presentation

Lanekoff-gruppens forskning är fokuserad på att använda och utveckla tekniker för masspektrometrisk analys och avbildning av lipider och metaboliter på biologiska ytor, såsom tunna vävnadssnitt och celler.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ingela Lanekoff
Senast uppdaterad: 2021-03-09