Anton Dahlberg

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
anton.dahlberg[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Anton Dahlberg är forskare i CHAP, där han är engagerad i forskning rörande förskolebarns psykiska hälsa samt föräldraskap (bl. a. inom Fokus-forskningsprojektet). Han disputerade 2021 med sin avhandling om beteende- och känslomässiga problem hos förskolebarn samt föräldraskapsstöd.

Anton arbetar även med att låta de yngsta barnens röst göras hörd, och använder och utvärderar bl. a. intervjumetoden In My Shoes.

Vid sidan av forskningen är Anton verksam som psykolog inom mödra-/barnhälsovården.

Medverkan i media (urval)

Intervju i Förskoleforum (2023-03-27)

Intervju i tidningen Skolporten (2021-10-07)

Inslag i SVT om att dela bilder på sina barn (2019-12-08)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09