Christina Grape Viding

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin

E-post:
tina.grape.viding[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Min avhandling handlar om kulturella aktiviteter och hälsa. Studier med amatör- och professionella sångare under en sånglektion, utmattade kvinnor som får ta del av en Kulturpalett och vårdpersonal som får ta del av självvalda kulturella aktiviteter ingår i avhandlingen. Resultaten visar att medverkan i kulturella aktiviteter kan påverka individen, gruppen och organisationen fördelaktigt. Här ingår också implikationer för hållbarhet.

Jag har nyligen disputerat vid inst. för folkhälsa- och vårdvetenskap, BMC. Arbetar nu heltid som sjuksköterska på Gustavsbergs Vårdcentral , utanför Stockholm. Jag planerar för att kunna forska på halvtid och arbeta i hälso- och sjukvården på halvtid. Sång, bild och dans mm kommer att ingå på något sätt i min framtida forskning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christina Grape Viding
Senast uppdaterad: 2021-03-09