Elin Bergeås Kuutmann

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
elin.bergeaas.kuutmann[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3828
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Experimentell partikelfysiker, medlem i ATLAS-experimentet på CERN sedan 2004. Speciellt interesserad av den tyngsta kända elementarpartikeln, topp-kvarken, och dess kopplingar till higgspartikeln (eller -partiklarna). Just nu deltar jag i projektet SHIFT (Solving the HIggs Fine-tuning problem with Top partners) som finansieras av KAW mellan 2018 och 2022.

Fil.dr. i fysik, Stockholms universitet, 1 februari 2010.
DESY fellow (post-doktor) vid DESY i Zeuthen, 1 februari 2010- 31 december 2012.
Post-doktor vid Humboldt-universitetet i Berlin 1 januari 2013 - 30 april 2014.
Biträdande universitetslektor vid Uppsala universitet 1 maj 2014 - 31 januari 2019.
Docent i fysik med inriktning mot elementarpartikelfysik vid Uppsala universitet, 20 februari 2018.
Universitetslektor i elementarpartikelfysik från 1 februari 2019.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elin Bergeås Kuutmann
Senast uppdaterad: 2021-03-09