Carl Hägglund

Universitetslektor vid Institutionen för materialvetenskap, Solcellsteknik

E-post:
carl.hagglund[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
073-1014036
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor och docent med inriktning mot optik för solcellsmaterial, med speciellt fokus på ultratunna och resurseffektiva solceller.

Nyckelord: photovoltaics nanotechnology sustainable development finite element methods solar cells nano-optics plasmonic solar cells spectroscopic ellipsometry atomic layer deposition block copolymer lithography

Jag disputerade i fysik vid Chalmers Tekniska Högskola, med i första hand experimentellt arbete som fokuserade på plasmonik-solceller. Efter en del ytterligare teori och beräkningar på Chalmers arbetade jag som postdok vid Stanford University, där jag tillverkade och undersökte nya hög-absorberande nanostrukturer baserade på plasmonik. Jag har nu en tjänst som universitetslektor vid Uppsala universitet inom området optik för solcellsmaterial. Min forskning fokuserar på omvandling av solenergi med hjälp av (metall-) nanopartiklar och andra nanostrukturer. I min undervisning leder jag bland annat en doktorandkurs om Optisk karakterisering av tunna filmer och föreläser om koncentrator-solceller och koncentrerad solenergi.

Forskningen fokuserar på användandet av nano-optik och nanoteknik i solceller, både inom relativt etablerade tunnfilmssolceller (CIGS, CZTS) och för nya typer av solceller (tennsulfid, perovskiter, kvantprickar).

Ett projekt, finansierat av vetenskapsrådet, utforskar kombinationer av plasmon-aktiva nanostrukturer och halvledarskikt skapade med atomlagerdeposition (ALD) för att realisera nya och mycket mer resurseffektiva solceller med ultratunna (nanometer-tjocka) absorptionsskikt.

I ett nytt spår, finansierat av Energimyndigheten och VR, studeras möjligheten att skapa bättre och billigare tandemsolceller med hjälp av nanoteknik. Nanofabricering är en viktig del av arbetet och görs företrädesvis med uppskalningsbara metoder baserade på självorganisation, såsom blocksampolymer-litografi. Optisk karakterisering med speciellt spektroskopisk ellipsometri, och numeriska beräkningar med hjälp av finita elementmetoden, är andra viktiga verktyg i arbetet mot att hitta nya, högeffektiva och ultimat resurssparande lösningar för omvandling av solenergi till el.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carl Hägglund
Senast uppdaterad: 2021-03-09