Jessica Nihlén Fahlquist

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

E-post:
jessica.nihlen-fahquist[AT-tecken]crb.uu.se
Telefon:
018-471 6565
Mobiltelefon:
073-4697654
Besöksadress:
BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent/Associate professor

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jessica Nihlén Fahlquist
Senast uppdaterad: 2021-03-09