Viktor Thorén

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

E-post:
viktor.thoren[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i experimentell hadronfysik. Jag analyserar data från BESIII-experimentet vid elektron-postitronkollideraren BEPCII i Beijing, Kina för att med hög precision mäta hadroners egenskaper och sönderfall. Dessa används för att testa teoretiska förutsägelser och bidrar till vår förståelse för ojämvikten mellan materia och antimateria i universum samt hadronernas inre struktur.

Finns i rum 82107 på Ånsgtrömslaboratoriet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09