Fredrik Sixtensson

Timlärare vid Institutionen för lingvistik och filologi

Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

FD

Disputerade 2021 på avhandlingen Dēmokratia: The Prehistory of a Word in Relation to the Greek Typology of Constitutions.

Forskningsintressen till exempel politiskt språk, normer, begreppshistoria, historisk lingvistik, politik, världsuppfattning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Fredrik Sixtensson
Senast uppdaterad: 2021-03-09