Lena Wennersten

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Ämnesbibliotek; Almedalsbiblioteket

E-post:
lena.wennersten[AT-tecken]ub.uu.se
Mobiltelefon:
073-4606504
Besöksadress:
Almedalsbiblioteket
Cramérgatan 5
621 57 VISBY
Postadress:
Almedalsbiblioteket
Box 1121
621 22 VISBY

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för informationstjänst

E-post:
lena.wennersten[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
0498-2999002070-4606504
Mobiltelefon:
073-4606504
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09