Josefin Devine

Forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala - 320

E-post:
josefin.devine[AT-tecken]isof.se
Telefon:
073-5586040
Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

Kort presentation

Fil. dr i nordiska språk. Forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen.

Namnforskare, specialiserad på ortnamn. Disputerade 2021 vid Umeå universitet på en avhandling om bebyggelsenamn i Hackås och Oviken, Jämtland.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Josefin Devine
Senast uppdaterad: 2021-03-09