Göran Gustafsson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Kvalitetsteknik

E-post:
goran.gustafsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 8416
Mobiltelefon:
070-1679923
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Göran Gustafsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09