Simon Karlin Björk

Doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
simon.karlin[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1283
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Jag arbeter huvudsakligen med avhandlingsprojektet De nordiska ortnamnen på fsv. -arna(r) och -aerni(r). Namngruppen är sannolikt för många okänd men utgörs av gamla sammansatta naturnamn, vilka ibland har övergått till bebyggelsenamn. Det mest kända torde vara namnet Kalmar (Calmarna ca 1200).

Vid sidan av avhandlingsarbetet har jag också arbetat (och fortsätter att arbeta) med några mindre projekt. Dessa omfattar bl.a. smärre undersökningar av namnetymologier, språkhistoria och fornnordisk religion.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Simon Karlin Björk
Senast uppdaterad: 2021-03-09