Philip Procter

Affilierad Professor i tillämpad materialvetenskap, särskilt medicinska material vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
philip.procter[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Affilierad Professor vid Institutionen för materialvetenskap, Medicinsk teknik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09