Golondrian Janke

Administratör vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
golondrian.janke[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1369
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Administratör inom forskarutbildningen vid Företagsekonomiska institutionen och inom Forskarskolan management och IT (MIT).

Akademiska meriter:
Filosofie kandidatexamen, huvudområde Estetik.
Master of Fine Arts in Music.

C-uppsats i Estetik: Dance as Performance: Attending to Danceworks from the Perspective of David Davies' Performance Theory.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Golondrian Janke
Senast uppdaterad: 2021-03-09