Kristoffer Jutvik

Forskare i statsvetenskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
kristoffer.jutvik[AT-tecken]ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Forskare i statsvetenskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning som inriktar sig på forskning om hur olika typer av migrationspolitik påverkar samhällen.

Jag är involverad i forskningsprojekt som fokuserar på hur förändringarna i svensk migrationspolitik (från 2016 och framåt) påverkar deltagande, välmående, och inkludering hos flyktingar. Projekten bedrivs på IBF samt Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle och Centrum för kommunstrategiska studier (LIU).

Nyckelord: urban studies migration refugees migration law policyanalys policy reform

Kristoffer Jutvik är forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) sedan 2020. Hans huvudsakliga forskningsintressen rör mångkulturell politik, det mångkulturella samhället, integration och migration. Kristoffer är speciellt intresserad av hur förändringarna i svensk migrationspolitik, från 2016 och framåt, påverkar inkludering, välmående och boendesituationen hos flyktingar.

Kristoffers forskningsprojekt bedrivs på IBF, Institutet för forskning om migration, etnicitet, och samhälle (REMESO) och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) på Linköping Universitet.

  • 2021 – pågående: Universitetslektor i etnicitet och migration vid Linköping Universitet
  • 2020 – pågående: Forskare på Uppsala och Linköping Universitet
  • 2015-2020: Forskarstuderande vid IBF och statsvetenskapliga institutionen i Uppsala

Pågående forskning:

Tillfälligt välkomna - En undersökning av länkar och hinder mellan den restriktiva vändningen i migrationspolitiken och en omvandling till ett socialt hållbart och inkluderande samhälle (Formas, 2021-2024)

Voluntary return of refugees: policies and financial incentives (med Linna Martén och Henrik Andersson, Handelsbanken, 2021-2022)

Unsettled City: A Comparative Study on the Influence of Residence Status on the Public and Private Dimensions of Refugee Inclusion and Societal Sustainability (med Emma Holmqvist och Irene Molina, Formas, 2021-2023)

Nedan följer lite mer information om mitt huvudforskningsprojekt:

Tillfälligt välkomna - En undersökning av länkar och hinder mellan den restriktiva vändningen i migrationspolitiken och en omvandling till ett socialt hållbart och inkluderande samhälle

Att implementera en planerad och välfungerande migrationspolitik utgör en huvuddel i konstruktionen av fredliga och inkluderande samhällen och städer. Men hur ska migrationspolitik utformas för att bäst främja en ådan utveckling?

Det här projektet fokuserar på hinder och länkar mellan olika typer av migrationspolitik och flyktingars inkludering. Projektet fokuserar på Sverige, ett land som ofta förknippas med en öppen och inkluderande migrationspolitik. I efterdyningarna av den så kallade ”Europeiska migrationskrisen” 2015 och 2016 ändrades dock denna inställning plötsligt. Över en dag förändrades migrationspolitiken från att vara inkluderande till ett mer restriktivt förhållningssätt vilket är i linje med länder i övriga Europa.

Projektet utnyttjar den plötsliga förändringen i en innovativ design för att identifiera två grupper av flyktingar som beviljades uppehållstillstånd i samma tidsperiod men som berörts och inte berörts av förändringen. Med fokus på dessa grupper introducerar och utvecklar projektet ett nytt och unikt datamaterial i studiet av förändringen i migrationspolitik på flyktingars inkludering och välmående.

Projektet genomförs inom tre tvärvetenskapliga forskningsmiljöer med expertis inom bostäder, migration och lokala studier. Projektet kommer att generera kunskap som är nödvändig för att realisera flera mål i 2030- agendan och för att implementera en välfungerande migrationspolitik, inte minst i efterdyningarna av den nu rådande pandemin.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kristoffer Jutvik
Senast uppdaterad: 2021-03-09