Per Lundkvist

Post doc. vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Transplantation och regenerativ medicin

E-post:
per.lundkvist[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Klinisk forskare inom diabetes och endokrinologi.

2015-2019: Läkemedelsprövningar med SGLT2-hämmare och inkretinpreparat i fas III-IV vid diabetes typ 2 och övervikt. Disputation mars, 2019: Metabola och endokrina effekter av SGLT2-hämning. Handledare Jan W Eriksson.

2020:

- Hwassers pris samt pris för bästa avhandling vid Inst. för medicinska vetenskaper, UU.

- Ansluter till PO Carlssons forskargrupp, fokus insulinregeneration vid diabetes typ 1.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Per Lundkvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09