Charlotte Engblom

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
charlotte.engblom[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2462
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är lektor i didaktik med inriktning svenska och docent i svenska språket. Min forskning bedrivs just nu inom projektet FEAST (Funktionellt skrivande i tidiga skolår: Undervisning, bedömning och professionell utveckling). Jag är ämnesansvarig för svenskämnet inom grundlärarprogrammet och inriktningsansvarig för masterprogrammet i didaktik.

Akademiska meriter: FD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Charlotte Engblom
Senast uppdaterad: 2021-03-09